Сигурно се питате Сигурно се питате

Сигурно се питате

Инструкции за безопасност: Продажби

Никога не подписвайте посреднически договор за продажба на имот, в който не е точно и ясно упоменато какви са ангажиментите на посредника:

 • Къде и как ще рекламира имота
 • За какъв период от време ще рекламира имота
 • Как ще става обратната връзка и периодичен отчет за свършената работа
 • Какви са правата на посредника, свързани с: преговори за цена; други условия по продажбата на имота; предоставяне на документи на имота ви на трети лица

Когато няма зададени конкретни параметри – рискувате:
 • Да станете жертва на своеволия – корекция на цената без ваше знание, поемане на ангажименти без ваше съгласие, предоставяне на документи за имота ви на трети лица без ваше знание и съгласие
 • Да ви загубят времето като рекламират имота ви на неадекватна за пазара цена или с неподходящо съдържание на самата обява
 • Едновременно с това да се наложи да си платите за изгубеното време


Споделяне:
Тагове: Продажби

Договорът трябва да е написан недвусмислено!

От него трябва да ви стане кристално ясно:
 • за какъв срок от време е валиден договорът
 • какви са ангажиментите - вашите и на посредника
 • какво е възнаграждението на посредника
 • има ли допълнителни такси освен комисиона – например такси за огледи, административна такса за обработка на документи, такса за вадене на документи, такса за юридическо обслужване
 • кога се изплаща възнаграждението
 • неустойки – в какъв размер са и в кои случаи се дължат
Помнете!
Когато плащате комисиона – не сте длъжни да поемате и всички останали разходи на брокера по сделката – нали за това плащате комисиона!

 

Споделяне:
Тагове: Продажби

 • Ви води на огледи клиенти, които не са информирани за състоянието, параметрите или цената на вашия имот.Ви води на огледи клиенти, които са умишлено погрешно информирани за състоянието, параметрите или цената на вашия имот.
 • Вече са минали няколко седмици или дори месеци, а той не ви е довел за оглед нито един клиент. Същевременно ви липсва и обратната връзка - не ви дава отчет за интереса към обявите за имота.
 • Ви иска пари за каквито и било разходи, неупоменати в договора помежду ви – за транспорт, за телефони, за адвокат и пр. Това е абсолютно недопустимо! За това вие плащате комисиона и нейният размер е упоменат в договора между страните. В случай, че ви се искат пари за каквото и да било – то трябва да е изрично цитирано в договора за посредничество.
 • Ви поиска комисиона предварително - преди да е намерил купувач за имота, дори да ви уверява, че ако не намери кандидат – ще ви върне парите.
 
Такъв посредник със сигурност пази нечий интерес, но не вашия!
Споделяне:
Тагове: Продажби

В нормалните държави БРОКЕР не е мръсна дума! За съжаление по нашите географски ширини на хората все още не им е ясно какво точно прави брокерът, нито защо получава комисионата си...и често съмненията са основателни...
Докато влезем в графата „нормална държава”...
 
ВНИМАВАЙТЕ С ИЗБОРА НА БРОКЕР!
 
Когато избирате посредник за продажбата на имота си:
 • Разберете повече за фирмата, която ще поеме предлагането на имота ви, за да прецените, дали може да отговори на изскванията ви.
 • Попитайте къде и как ще бъде рекламиран имота. Поискайте да ви изпратят линк с обявата и ако нещо в описанието ви притеснява или не сте съгласни – уведомете ги.
 • Поискайте обратна връзка – нека сте наясно какъв е интересът към имота ви – колко обаждания има седмично или месечно, как реагират потенциалните купувачи на обявата. Това би трябвало да ви бъде предложено от самия посредник, но ако със седмици в имота ви не се провеждат огледи – брокерът трябва да ви потърси, за да ви даде отчет за интереса към обявата. Крайната цел на това сътрудничество е постигане на оптималния резултат – продажбата на имота.
 • Запознайте се лично с човека, който ще се заеме с продажбата на имота ви. Недопустимо е огледите да се провеждат всеки път от различен брокер. Абсурдно е, водейки клиент на оглед, брокерът да не знае къде се намира имотът, който предлага, или какво е състоянието му. Несериозното отношение на брокера към имота води и до несериозно отношение на клиента. А и как се продава стока, която не познаваш?!
 
Вие имате право!
 • Да изберете, с кого да работите – както фирмата, така и персонално брокер от компанията.
 • Да получите професионално и качествено обслужване - за това си плащате!

В случай, че отношението или качеството на работа на предложения специалист не ви допада – свържете се с управителя на фирмата и поискайте друг брокер, който да поеме търсенето, или просто потърсете друга агенция.
Споделяне:
Тагове: Продажби

Обърнете внимание какъв вид договор подписвате – стандартен или за изключителни /ексклузивни/ права.

В случай, че не желаете да се обвързвате само с един посредник/агенция – заявете го недвусмислено и не подписвайте нищо, в което има упоменаване на „ексклузивни права“ или „изключителни права“.

В случай, че сте убедени в желанието си да се доверите на един посредник – може да подпишете договор за изключителни права, но попитайте за бонусите, които ви носи такъв тип сътрудничество и договор.

Помнете!
Не сте длъжни да подписвате договор за изключителни права!

Ексклузитетът е право, а не задължение на клиента! С него той гласува доверие на брокера си, а не се задължава.

Споделяне:
Тагове: Продажби
Навигация
Заяви консултация