Статията е написана от

5 коментара

 1. Галин
  Галин 20.10.2018 at 10:06 | | Отговор

  Здравейте. Бих искал да коментираме ето това в закона за потребителския кредит
  Глава единадесета
  ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТА

  Чл. 32. (3) Кредиторът няма право на обезщетение или неустойка, когато при предсрочно погасяване на кредита от потребителя:
  1. погасяването на кредита се извършва в период, през който лихвеният процент по договора за кредит не е фиксиран;
  2. погасяването е извършено въз основа на плащане по застрахователен договор, чиято цел е била да гарантира връщането на кредита, или
  3. договорът за кредит е под формата на овърдрафт.
  (4) При предсрочно погасяване на кредита от страна на потребителя извън случаите по ал. 3 кредиторът има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита, когато то се извършва през период, в който лихвеният процент е фиксиран. Обезщетението на кредитора не може да бъде по-голямо от 1 на сто от предсрочно погасената сума по кредита, когато оставащият период на договора за кредит е по-голям от една година. Когато оставащият период на договора за кредит е по-малък от една година, обезщетението на кредитора не може да е по-голямо от 0,5 на сто от сумата на предсрочно погасения кредит.

  Или иначе казано ако договорът ми не отговаря на нито една от 3 те точки и съм го погасил предсрочно (въпреки, че са минали повече от 12 месеца) пак дължа наказателна 1% обезщетение ???

 2. Галин
  Галин 20.10.2018 at 10:10 | | Отговор

  Също така бих искал да разбера посеничт държавен вестник от коя година е защото има доста броеве 59 …..

 3. Стан
  Стан 07.11.2018 at 11:29 | | Отговор

  Здравейте, този закон важи ли и за фирмени кредите.

Моля коментирайте с истинските си имена и с добри обноски.

Коментирай

Рискувате ли при покупката си с ипотечен кредит? - ТЕСТОтговорете на следващите 10 въпроса и може да се изненадате!
НАПРАВИ ТЕСТА СЕГА