/Как се прави справка за задължения в Централния кредитен регистър /ЦКР/ и всеки ли може да проверите?

Как се прави справка за задължения в Централния кредитен регистър /ЦКР/ и всеки ли може да проверите?

Споделете тук:

Надявам се вече да е станало ясно колко е важно при определени житейски обстоятелства човек да направи възможно най-бързо справка за налични задължения в Централния кредитен регистър към БНБ.

Имайте предвид, че имате право да правите такава справка или само за себе си, а за друго лице само с изрично нотариално заверено пълномощно.

И докато ситуациите, в които проверявате за себе си са все пак по-предвидими, защото дори да не сте сигурни доколко редовен платец сте, поне се предполага, че горе-долу сте наясно какви кредити сте взимали, то когато се касае проверката на друг човек – торбата с изненадите често се оказва дълбока, а в някои случаи – бездънна.

Кога е инфарктно важно да проверите задълженията на някой, различен от вас?

Онези от вас, които са в брак, сигурно първо са се сетили за законната си половинка. Наистина може да изглежда несправедливо, че когато си толкова здраво обвързан с един човек, законът не ти дава право да направиш справка доколко този човек е задлъжнял и на какво дередже са му дълговете.

Предполагам, че това е част от опазване свободата на личността…

Въпреки понякога огромната нужда да знаете доколко е задлъжнял законният ви партньор, единственият начин е да го изпратите сам да си извади въпросната справка от БНБ или да ви снабди с нотариално заверено пълномощно и да ходите да се оправяте сами.

Проверка на задължения на починало лице:

Когато сте в качеството си на наследник, обаче, законодателят изрично е предвидил възможност да правите справки в ЦКР за починалия.  Не знам дали фактът, че всеки наследник разполага с това право, е достатъчен индикатор за неговата важност.

От опит съдя, че повечето хора не го осъзнават. Писала съм достатъчно по темата за неглижирането на този тип проверки – дали от предоверяване тип „Аз познавах добре баща си/майка си…“ или по някакви други – непонятни за мен причини.

Факт е, че хората, които повече се притесняват за наличието на задължения, са брачните партньори, но те за съжаление са с вързани ръце. Тези, които почти никога не правят справки за задължения, са законните наследници, въпреки правото им за такава справка по закон.

Как се прави справка за задължения в ЦКР:

Има 3 начина това да бъде направено  – поне към момента.

  • Справка на място.

Мястото е гр. София, пл. „Княз Александър 1-ви“ №1 – БНБ. Често са ми задавали въпрос как правят такава справка хората, които не пребивават в столицата? За тях има други две възможности.

  • Справка с електронен подпис.

За тази цел, обаче, трябва да разполагате с такъв.

  • Справка чрез подаване на заявление по пощата.

Адресът, до който трябва да подадете заявлението, е отново  гр. София, пл. „Княз Александър1-ви“ № 1 – БНБ. Тук процедурата се усложнява, защото заявлението трябва да бъде нотариално заверено. Ако подавате заявление за справка по пощата, можете да посочите кой и как да получи въпросната справка.

Винаги остава възможността да натоварите някой за се снабди със справка за задължения от ЦКР и като го упълномощите нотариално.

„Ама не може ли да ми я пратят по имейла тази справка? Защо трябва да разнасяме хартии по пощата?“

Не може. В това отношение държавната администрация е все още някъде около времето на Ренесанса.

Специално за наследниците, които изискват справки за своите наследодатели, важно е да се знае, че трябва да докажат, че са наследници. Това става не с клетвена декларация, а с удостоверение за наследници.

Колко ще ви струва?

Зависи колко бързате. Ако може да си позволите да изчакате 14 дни, услугата е безплатна. За всеки по-кратък срок ще платите съответната държавна такса. Таксите варират в зависимост дали получавате справката на хартиен носител или чрез електронен подпис, както и от времето за издаването й. Най-евтината е 1 лев, а най-скъпата – 20 лева. Най-краткият срок за предоставяне на такава справка е 4 часа. Всички тарифи и срокове, както и заявленията може да откриете на сайта на БНБ.

Интересен е въпросът как може да получи справка за починал наследодател неговият непълнолетен наследник. Ситуация, в която например е починал бащата и е наследен от двегодишния си син, а между родителите на детето не е имало сключен граждански брак. Как може детето да се възползва от законното си право да получи такава справка?

Чрез законния си представител. В този случай – обикновено чрез майката. Освен удостоверение за наследници и акт за раждане, необходимо е да се предостави и документ, удостоверяващ настойничеството или попечителството.

В заключение – няма легален начин, по който да направите справка в ЦКР за лице, различно от вас самите, за ваш наследодател или за лице, което изрично ви е упълномощило с това право с нотариално заверено пълномощно.

Ако смятате, че тази информация може да бъде полезна и на друг – споделете я в социалните мрежи!

Ако темата ви е интересна, рубриката „Това не се учи в училище ще бъде допълвана всеки понеделник с нова статия по темата. Може да се абонирате за новите статии във формата по-долу.

📢За да получите безплатен достъп до над 750 видеа по темата „Как да сбъдвате сделките си с имоти безопасно, особено ако те са обвързани с кредит“, абонирайте се тук 👉за канала на Поля Христова в Ютуб!

Споделете тук:
Абонирай се за новите статии
Научи истината за пазара на недвижими имоти! Разбери кое е най-важното, ако имаш или търсиш кредит!  
Прочети още