/Колко са възбраните върху имоти и исковите молби за 2018

Колко са възбраните върху имоти и исковите молби за 2018

Споделете тук:

Специализирали сме се в това да броим сделките с имоти. Малко хора обаче се сещат да питат какъв е броят на т.нар. „непожелани“ тежести /“пожелани“ наричам ипотеките:)/.

Става дума за исковите молби и за възбраните.

Как се представиха София и страната ни през 2018 г. що се отнася до исковите молби и възбраните върху недвижимите имоти:

За 2018 г. София отчете общ брой 7 598 възбрани и искови молби, а страната – 42 532.

Много ли са или са малко?

Зависи с какво ги сравнявате.

Ако ги сравняваме с броя покупко-продажби, процентът им е впечатляващ.

София отчете 28 232 броя покупко-продажби за 2018 г. Това означава, че този вид тежести представляват почти 27 % спрямо броя покупко-продажби.

Страната отчете 212 586 броя покупко-продажби за 2018 г. Това означава, че този вид тежести представляват около 20 % спрямо броя покупко-продажби.

Нужно е, обаче, да сравним 2018 г. с предходните години, за да стане ясно къде в действителност се намираме.

Страната отчита с 5 898 броя по-малко тежести през 2018 г. спрямо 2017 г. /48 430 броя/. Това са 12.18 % спад на исковите молби и възбраните.

При София нещата, разбира се, стоят по-иначе. Тежестите са скочили с 2.22 % – общо 165 броя повече спрямо 2017 г. /7 433 броя/.

Но не е достатъчно да гледаме само близкото минало, ако искаме да имаме адекватна преценка за това къде се намираме. Както при ипотеките и въобще при сделките с имоти, аз обичам да сравнявам настоящия момент с други два исторически за пазара ни на имоти периода. Времето на големия купон преди кризата и времето, когато пазарът удари дъното. С удоволствие бих изследвала и други периоди, но статистика имаме едва от 2005 г. насам. Както се казва – малко, но от сърце!

Възбрани и искови молби през 2005 г.:

Страната отчита с 24 889 броя по-малко тежести през 2005 г. спрямо 2018 г. Това означава, че имаме ръст от 241.07 % за исковите молби и възбраните през 2018 г. /42 532 броя/ спрямо периода преди кризата през 2005 г. /17 643 броя/.

София е още по-напред с материала. Тежестите са скочили с 260.12 % – общо 4 677 броя повече възбрани и искови молби за столицата през 2018 г. /7 598 броя/ спрямо 2005 г. /2 921 броя/.

На какво се дължи зашеметяващият ръст на тежестие върху имотите за периода от последните 14 години0?

На много фактори. Натрупаните сделки с имоти за тези години, откакто пазарът се раздвижи и после буквално полудя, е само един от тях. Нека не забравяме и завидното количество отпуснати заеми – ипотечни, потребителски, овърдрафти, кредитни карти, бързи кредити. Като прибавим и финасовото харакири, което си направиха много бизнеси, а от там и техните служители в периода на кризата, стигаме до невъзможността или нежеланието на много хора да плащат както данъци, така и битови сметки.

За съжаление нямаме статистика, която да покаже какъв процент от възбраните и исковите молби се дължи на спорове между страните, какъв – на неизплащани заеми от всякакъв вид и какъв – на неплатени задължения за парно, вода, ток или задължения към държавата.

Но да видим къде сме на фона на голямата скръб от 2013 г., когато броят на вписаните „непожелани“ тежести беше най-висок.

Възбрани и искови молби през 2013 г.:

Страната отчита с 12 788 броя по-малко тежести през 2018 г. спрямо 2013 г., когато е бумът им. Това означава, че имаме спад от 23.12 % за исковите молби и възбраните през 2018 г. /42 532 броя/ спрямо края на рецесията през 2013 г. /55 320 броя/.

В София тежестите са спаднали с 20.11 % – общо 1 913 броя по-малко възбрани и искови молби за столицата през 2018 г. /7 598 броя/ спрямо 2013 г. /9 511 броя/.

Смятам, че е полезно човек да има представа какво количество имоти са възбранени, защото българина все още го тресе необяснимият за мен оптимизъм, тип: „Точно на мен това няма да ми се случи!“

Вярванията са романтични. Статистиката обаче е безмилостна.

За да не станете част точно от тази статистика – мислете предварително. Преди да сте се обвързали с договори и преди да сте посегнали към портфейла си.

Ако смятате, че тази информация може да бъде полезна и на друг, споделете я в социалните мрежи!

Споделете тук:
Абонирай се за новите статии
Научи истината за пазара на недвижими имоти! Разбери кое е най-важното, ако имаш или търсиш кредит!  
Прочети още