За собственици

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

 

 •  Оценка

- на състоянието и стойността на имота ви и дали те кореспондират с вашите желания;
- на риска – във всяка една ситуация, в която трябва да вземете решение, да подписвате договор или да приемете пари;
- на ситуацията – дали моментът е подходящ за предприемане на определена стъпка.

 • Консултиране за това как да придадете подходящ търговски вид на имота си с оглед постигането на оптимални резултати по продажбата.
 • Анализ на текущото състояние на имотния пазар.
 • Проучване на „конкуренцията" на подадения от вас имот /оферти със сходни параметри/ и анализ на степента на адекватност на желаната от вас цена за имота – ниска, висока или реална. Определяне на реалната и конкурентна пазарна цена на имота ви.
 • Предварителна информация и съдействие за набавяне на всички необходими за извършване на сделката документи – за собственика и за имота.
 • Реклама на имота във всички сайтове на Тенкомс ЕООД и Сделки С Имоти и водещите портали за недвижими имоти, както и външна реклама /билборд/ при желание от ваша страна – съобразена с политиката на фирмата ни и с изискванията на клиента.
 • Организиране на огледи на имота с потенциални купувачи.
 •  Защита на интересите на продавача при преговори за цената и условията по сделката за продажба на имота.
 •  Подготовка на всички документи и договори, касаещи сделката /договор за депозит, предварителен договор, приемо-предавателен протокол-опис на имота и др./.
 •  Помощ при избор на нотариус по сделката.
 • Съгласуване на всички страни по сделката – продавач, купувач, нотариус и банка.
 •  Ще бъдем до вас на всеки един етап от процеса - от идеята за продажба до получената цена!

  ПРОДАЙ ИМОТ

ЗАЯВИ СНАБДЯВАНЕ С ДОКУМЕНТИ


Последни анализи

Абонирай се за новите статии

Научи истината за пазара на недвижими имоти!

Разбери кое е най-важното, ако имаш или търсиш кредит!

Поля Христова /управител на Тенкомс ЕООД и сайта Сделки с имоти/, като част от екипа на „Кредит Навигатор“ ООД /официално регистрирано в БНБ като кредитен посредник под № BCI0004, съгласно чл.51 от ЗКНИП/, работи с:

 • Експресбанк
 • Сибанк
 • Обединена Българска Банка
 • Пощенска банка
 • Банка ДСК
 • Първа Инвестиционна Банка
 • Райфайзен банк
 • Уникредит булбанк