За търсещите имот

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Оценка

- на възможностите ви и дали те кореспондират с вашите желания;
- на риска – във всяка една ситуация, в която трябва да вземете решение, да подписвате   договор или да оставите пари;
- на ситуацията – дали моментът е подходящ за предприемане на определена стъпка, било то подписване на договор, преговори или друго.

Анализ на моментното състояние на имотния пазар.

Проучване на пазара, съобразено с вашите критерии и изисквания.

Съдействие за набавяне на необходимите документи – от нужната документация за кредит, ако такъв ще се ползва за финансиране на сделката, до личните документи, касаещи сделката.

Организиране на огледи на имоти, съобразени с параметрите на вашето търсене.


Консултиране
 при избора ви на имот – анализ и оценка на „плюсовете" и „минусите" на конкретните имоти.

Преговори за цената и условията по сделката.


Подробно изследване
 на собствеността и извършване на всички необходими проверки за тежести по избрания от вас имот.


Подготовка на всички документи
 и договори, касаещи сделката /договор за депозит, предварителен договор, приемо-предавателен протокол-опис на имота и др./.


Помощ при избор на нотариус по сделката.


Съгласуване на всички страни по сделката – продавач, купувач, нотариус и банка.


При ползване на кредит
- безплатна консултация за избор на подходяща банка и подходящ ипотечен продукт – съобразено с вашите изисквания и възможности.


Съдействие за усвояване на кредита
, когато част от финансирането на сделката е обвързано с банков заем.


Информация
 за ангажиментите ви след приключване на сделката - към данъчните служби, към Агенция по геодезия и кадастър, към разпределителните дружества и пр.

 

Ще бъдем до вас на всеки един етап от процеса - от идеята за покупка до ключа!

 


Последни анализи

Абонирай се за новите статии

Научи истината за пазара на недвижими имоти!

Разбери кое е най-важното, ако имаш или търсиш кредит!

Поля Христова /управител на Тенкомс ЕООД и сайта Сделки с имоти/, като част от екипа на „Кредит Навигатор“ ООД /официално регистрирано в БНБ като кредитен посредник под № BCI0004, съгласно чл.51 от ЗКНИП/, работи с:

  • Сибанк
  • Обединена Българска Банка
  • Експресбанк
  • Пощенска банка
  • Банка ДСК
  • Първа Инвестиционна Банка
  • Райфайзен банк
  • Уникредит булбанк