За наемодатели

Ако сте наемодател...

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Оценка


- на състоянието и стойността на имота ви и дали те кореспондират с вашите желания;
- на риска – във всяка една ситуация, в която трябва да вземете решение, да подписвате договор или да приемете пари;
- на ситуацията – дали моментът е подходящ за предприемане на определена стъпка, било то подписване на договор, преговори или друго.

 • Анализ на текущото състояние на имотния пазар.

 

 • Проучване на „конкуренцията" на подадения от вас имот /оферти със сходни параметри/ и анализ на степента на адекватност на желаната от вас наемна цена за имота – ниска, висока или реална. Определяне на реалната и конкурентна пазарна цена на имота ви.

 

 • Реклама на имота във всички сайтове на Тенкомс ЕООД и Сделки С Имоти и водещите портали за недвижими имоти, както и външна реклама /билборд/ при желание от ваша страна – съобразена с политиката на фирмата ни и с изискванията на клиента.

 

 • Организиране на огледи на имота с потенциални наематели.

 

 • Защита на интересите на наемодателя при преговори за цената и условията по наемането на имота.

 

 • Подготовка на всички документи и договори, касаещи наемането на имота /договор за депозит, договор за наем, приемо-предавателен протокол-опис на имота и др./.

 

 • Ще бъдем до вас на всеки един етап от процеса - от идеята за отдаване до получения наем!

 


Последни анализи

Абонирай се за новите статии

Научи истината за пазара на недвижими имоти!

Разбери кое е най-важното, ако имаш или търсиш кредит!

Поля Христова /управител на Тенкомс ЕООД и сайта Сделки с имоти/, като част от екипа на „Кредит Навигатор“ ООД /официално регистрирано в БНБ като кредитен посредник под № BCI0004, съгласно чл.51 от ЗКНИП/, работи с:

 • Сибанк
 • Обединена Българска Банка
 • Експресбанк
 • Пощенска банка
 • Банка ДСК
 • Първа Инвестиционна Банка
 • Райфайзен банк
 • Уникредит булбанк