Увеличават се покупките на имоти, финансирани със собствени средства


Публикувано на: 05.04.2013 г.
В категория: Покупки

с. photo-forum.net

Забелязва се увеличение на пазарната активност в страната през второто полугодие на 2012 година, измерено чрез броя вписани продажби на имоти в Агенцията по вписванията. Това констатират от „Индъстри Уоч" в свой анализ за пазара на жилища. Пазарната активност в Пловдив нараства с по-бързи темпове – 11%, в сравнение със София, Варна и Бургас.

Увеличават сe покупките на имоти, финансирани със собствени спестявания. Жилищата вече носят доходност (около 7% преди данъци и амортизация), която е по-висока от лихвите по банковите влогове, смятат експертите.

В своя анализ специалистите се фокусират основно върху втория по големина български град и отбелязват, че от началото на кризата досега цените на жилищата в Пловдив са се понижили кумулативно с 44%. Това е по-голям спад от средния за страната, като в същото време регионът на Пловдив е един от първите, които започва да показва стаблизиране на цените.

В Пловдив една средна месечна заплата е достатъчно за закупуване на 0.7 кв.м. жилищна площ – колкото и в София. Покупателната сила на средната месечна заплата в Пловдив, измерена в жилищна площ, е съответно със 17% и 31% по-висока в сравнение с Бургас и Варна.

Новото строителство и оттам предлагането на качествени имоти се сви значително през последните години. Общата РЗП на новоиздадените разрешения също се сви със 6% през 2012 г. до 1.5 млн. кв. м. общо за страната. Делът на Пловдив е относително постоянен в този показател.

Масовото предлагане на жилища е в сегмента 2-стаини и 3-стайни (съответно с 1 или 2 спални) – близо три четвърти от всички въведени в експлоатация нови жилища, както за страната, така и за Пловдив. В този сегмент купувачите ще имат най-голям избор и относително по-голяма сила в преговорите при сделки.

В редовният си доклад „Лични активи в България: Финансово богатство и пазар на жилища, първо тримесечие на 2013 г.", разпространен в края на миналия месец, от „Индъстри Уоч" констатираха, че цените на жилищата са паднали за пореден път през четвъртото тримесечие на 2012 г. – до 447 евро на кв.м. средно за страната. От началото на кризата цените на недвжимите имоти са се понижили кумулативно с 38%, а все още няма трайна стабилизация на цените на имотите. Достъпността на жилищата за хората с постоянна заетост и стабилен доход обаче се е подобрила. Покупателната способност на средната месечна заплата, измерена в жилищна площ, се повишава с 10% в рамките на година.

В резултат на поредното понижение на цените на имотите, стойността на градските жилища в страната намалява с 2.1 млрд. лева през 2012 г. – до 139 млрд. лева. Заради ръста на финансовите спестявания съвкупното (финансово и жилищно) богатство на населението се увеличава с 3.2 млрд. лева през изминалата година до близо 190 млрд. в края на 2012 г.
darikfinance.bgАбонирай се за новите статии

Научи истината за пазара на недвижими имоти!

Разбери кое е най-важното, ако имаш или търсиш кредит!

Поля Христова /управител на Тенкомс ЕООД и сайта Сделки с имоти/, като част от екипа на „Кредит Навигатор“ ООД /официално регистрирано в БНБ като кредитен посредник под № BCI0004, съгласно чл.51 от ЗКНИП/, работи с:

  • Сибанк
  • Обединена Българска Банка
  • Експресбанк
  • Пощенска банка
  • Банка ДСК
  • Първа Инвестиционна Банка
  • Райфайзен банк
  • Уникредит булбанк