Наблюдава се комбиниран спад на лошите и редовно обслужваните кредити


Публикувано на: 31.03.2013 г.
В категория: Кредити

с. manager.bg

Комбиниран спад на лошите и редовно обслужваните кредити донесе месец февруари. Това сочат изчисления на Investor.bg, базирани върху данни на БНБ.

Спадът при редовно обслужваните кредити е по-бърз - с 0,57% на месечна база до 32,9 млрд. лв. към 28 февруари 2013 г. Лошите и преструктурираните кредити намаляват с 0,21% на месечна база до 9,64 млрд. лв. към края на февруари.

В резултат на по-бавния спад при проблемните кредити, делът им се увеличава до 22,63% към 28 февруари 2013 г., спрямо 22,57% месец по-рано. На годишна база редовните кредити се увеличават с 3,55%, а лошите и преструктурирани със съвсем малко повече - 3,88%.

Голямата картина показва, че лошите и преструктурирани кредити са под нивото от 10 млрд. лв., след като към 30 септември 2012 г. бяха достигнали 10,01 млрд. лв. Максималният дял на лошите и преструктурирани кредити от 23,63% пък бе постигнат към 31 август 2012 г.

Продажби на кредити за 308 млн. лв. бяха причината за намалението на проблемните кредити през декември с рекордните 372 млн. лв. до 9,6 млрд. лв.

След продажбата даден кредит излиза от баланса на банката и вече не се счита за лош или преструктуриран. Съответно банката отчита загуба, тъй като продажбите се осъществяват на по-ниска от номиналната цена. Това бе в основата на първата загуба за банковата система от поне 7 години през декември.

Общите кредити в банковата система са 53,4 млрд. лв. към 28 февруари 2013 г., като намаляват с 0,62% на месечна база, но нарастват с 2,98% на годишна. Намалението при овърдрафтите е с 1,13% на годишна база до 10,8 млрд. лв. към края на февруари, като показателя отчита ръст с 0,5% на годишна база.

Най-голям е делът на лошите и преструктурирани кредити при т. нар. „други кредити за физически лица" където той е 26,21% към 28 февруари 2012 г. При фирмените кредити делът на проблемните е 24,71%, докато при жилищните е 21,31%, а при потребителските едва 16,47%.

Ниският дял на проблемните потребителски кредити обаче означава само, че именно част от тези кредити са били продадени от банките.

Фирмените кредити намаляват с 0,69% на месечна база до 34,89 млрд. лв. към 28 февруари 2013 г., докато тези за населението се стопяват с 0,48% за месец до 18,5 млрд. лв. За година обаче фирмените нарастват с 5,22%, докато тези за населението намаляват с 1%.

Основните типове кредити за населението са жилищни, потребителски и овърдрафти. Първите намаляват с 0,19% на месечна и се увеличават с 1,47% на годишна база до 8,89 млрд. лв. към 28 февруари 2013 г. Потребителските кредити обаче търпят спад с 0,13% на месечна и с 2,83% на годишна база до 7,23 млрд. лв.

Овърдрафтите за населението се стопяват с 2,24% на месечна и 5,05% на годишна база до 1,53 млрд. лв. към края на февруари. За сравнение овърдрафтите за фирмите намаляват с 0,95% на месечна база, но се увеличават с 1,48% на годишна база до 9,31 млрд. лв. в края на втория месец на годината.Абонирай се за новите статии

Научи истината за пазара на недвижими имоти!

Разбери кое е най-важното, ако имаш или търсиш кредит!

Поля Христова /управител на Тенкомс ЕООД и сайта Сделки с имоти/, като част от екипа на „Кредит Навигатор“ ООД /официално регистрирано в БНБ като кредитен посредник под № BCI0004, съгласно чл.51 от ЗКНИП/, работи с:

  • Експресбанк
  • Обединена Българска Банка
  • Пощенска банка
  • Банка ДСК
  • Първа Инвестиционна Банка
  • Райфайзен банк
  • Уникредит булбанк
  • Сибанк
  • Кредит навигатор