Застоят в кредитирането се затвърждава


Публикувано на: 24.02.2013 г.
В категория: Кредити

с. Юлия Лазарова

Кредитирането не започва годината много обещаващо, но е напълно в тон с икономическия застой от последните няколко години и напълно без изненади. Лек ръст на заемите за бизнеса и свиване в портфейлите за потребителски и жилищни кредити, показват данните на БНБ за паричната статистика към края на януари 2013 г.

Не е изненадващо и повишението при проблемните заеми, което също не е съществено и което също идва основно от корпоративните кредити. В общи линии с това се изчерпват основните характеристики на кредитирането през първия месец на годината.

Фирмените заеми през януари нарастват с 46.2 млн. лв. до 35.1 млрд. лв. спрямо декември миналата година. Те формират и увеличението на кредитния портфейл в сектора. Потребителските кредити се свиват с 33.6 млн. лв. до 7.2 млрд. лв. Жилищните заеми също намаляват спрямо предходния месец – с 39.3 млн. лв. до 8.9 млрд. лв.

Нищо в данните не показва сигнали за обръщане на тенденцията в стагниралото кредитиране. Няма и икономически предпоставки за това. Традиционно януари и февруари са слаби месеци в кредитирането и като цяло в бизнес активността.

Жилищните кредити, които до миналата година запазваха стабилен, макар и скромен растеж, се предадоха – след като още през януари 2012 г. отбелязаха първия си за кризата спад, след известно закрепване над нулата от средата на годината трайно установиха тенденция на свиване. Така започват и новата година.

При заемите за потребление свиването на портфейла се наблюдава от началото на кризата, като през изминалата година има месечни прекъсвания с леки ръстове. За изминалата 2012 г. банките бяха заложили именно на жилищното кредитиране, като показаха това и с по-активно предлагане на оферти с намалени или фиксирани лихви за кратък начален период от срока на заема. Но и това не успя да раздвижи апетита на домакинствата за поемане на нов дълг предвид несигурността по отношение на нивото на доходи и безработицата.

Така за тази година банките преориентират до голяма степен стратегиите си, насочвайки се приоритетно към сектора на малките и средните предприятия. Основна причина за това са най-вече еврофондовете – гаранционни и грантови схеми, които субсидират под определена форма (най-вече лихви и обезпечения) кредитополучателя и така облекчават достъпа до кредитиране.

За тази година се залагаха и продължаващи спадове на лихвите по кредитите – основно жилищни и за дребния и средния бизнес. Предвид събитията от изминалата седмица и в зависимост от това в каква степен ще се задълбочават икономическата и политическата криза в момента не е много логично да се очаква спад на лихвите.
capital.bgАбонирай се за новите статии

Научи истината за пазара на недвижими имоти!

Разбери кое е най-важното, ако имаш или търсиш кредит!

Поля Христова /управител на Тенкомс ЕООД и сайта Сделки с имоти/, като част от екипа на „Кредит Навигатор“ ООД /официално регистрирано в БНБ като кредитен посредник под № BCI0004, съгласно чл.51 от ЗКНИП/, работи с:

  • Експресбанк
  • Обединена Българска Банка
  • Пощенска банка
  • Банка ДСК
  • Първа Инвестиционна Банка
  • Райфайзен банк
  • Уникредит булбанк
  • Сибанк
  • Кредит навигатор