Данъкът върху авансовата лихва отива на съд


Публикувано на: 12.03.2013 г.
В категория: Кредити

данък лихва по сречни депозити

с. mediapool.bg

Невъзможно е облагане със задна дата, смята омбудсманът Константин Пенчев

Облагането с данък на авансово изплатена или начислена лихва по срочни депозити е противоконституционно. Това смята омбудсманът Константин Пенчев, който атакува пред Конституционния съд текст от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съобщиха от пресслужбата на омбудсмана.

Атакуваният текст е в чл. 11, ал.5 от ЗДДФЛ, според който при авансово изплащане на дохода от лихви по депозити в търговски банки, той се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.

Според Пенчев този текст нарушава чл. 4, ал. 1 от Конституцията, съгласно който Република България е правова държава и се управлява според Конституцията и законите на страната.

"С тази разпоредба на практика се придава обратна сила на въведения от 01.01.2013 г. данък върху доходите от лихви по депозити на физически лица в случаите, когато съгласно условията на договора между търговската банка и лицето лихвата е изплатена предварително и доходът от депозита е получен преди влизането в сила на разпоредбите, въвеждащи новия данък", пише в искането на омбудсмана.

На практика това означава, че ако гражданинът преди време е вложил дадена сума в търговска банка, като е сключил договор за срочен двугодишен депозит, и падежът изтича след 1 януари т.г., когато в сила вече е облагането на доходи от лихви, то трупаната в продължение на две години лихва ще бъде обложена. С други думи - облагането на практика ще е със задна дата.

Според Пенчев е недопустимо държавата да се намесва по този начин в едно съществуващо правоотношение и да го преурежда в своя полза.

Още при приемането на текстовете, уреждащи облагането на доходи от лихви по депозити на физическите лица, юристи предупредиха, че начисляването и вземането на данък с обратна сила ще бъде атакувано пред КС, което днес стана факт.
mediapool.bgАбонирай се за новите статии

Научи истината за пазара на недвижими имоти!

Разбери кое е най-важното, ако имаш или търсиш кредит!

Поля Христова /управител на Тенкомс ЕООД и сайта Сделки с имоти/, като част от екипа на „Кредит Навигатор“ ООД /официално регистрирано в БНБ като кредитен посредник под № BCI0004, съгласно чл.51 от ЗКНИП/, работи с:

  • Експресбанк
  • Обединена Българска Банка
  • Пощенска банка
  • Банка ДСК
  • Първа Инвестиционна Банка
  • Райфайзен банк
  • Уникредит булбанк
  • Сибанк
  • Кредит навигатор