Българите не са наясно с условията по дебитните си карти


Публикувано на: 04.03.2013 г.
В категория: Кредити

условия по дебитни карти

с capital.bg

с. Николай Дойчинов

Повечето потребители, които ползват дебитни карти, не са запознати с основни техни характеристики. Това става ясно от резултатите от проучване на финансовия портал "Моите пари" сред посетителите на сайта. Анкетата е проведена през януари 2013 г. сред 1070 потребители, на които са зададени въпроси относно начина, по който използват дебитните си карти.

"Въпреки че дебитната карта е най-масово използваният банков продукт, потребителите не знаят основни параметри по нея като лихви, такси и други", обобщават резултатите от компанията. Данните им показват, че над 80% от анкетираните ползват дебитна карта от повече от 5 години. Въпреки това значителна част от потребителите не знаят какви такси дължат при теглене на средства от банкомат с картата си, което все още е най-честият начин, по който се ползват този тип продукти.

25.7% от хората не знаят каква е таксата им за теглене на банкомат на банката издател на картата, а над 40% не са наясно колко дължат, ако теглят на банкомат на друга банка. Същевременно, основната причина за използване на дебитни карти е за получаване на работна заплата (66.3%), като близо една трета от потребителите (30.8%) посочват, че теглят пари на банкомат между 2 и 5 пъти месечно.

Близо четвърт от картодържателите (26.5%) признават, че не знаят и дали и какви такси за поддръжка се удържат по картите им. Почти една трета от анкетираните нямат представа, че сметките им се олихвяват, а 45% не са наясно с това какъв е размерът на лихвата, макар да знаят, че им се начислява такава.
Допълнителни неясноти

На фона на отчетените от финансовия портал пропуски в познанията на клиентите по базови параметри на дебитните карти, не са изненадващи и резултатите по отношение на някои допълнителни възможности, които банките предлагат по този тип продукти. В тази група влизат например услугите за SMS известяване при транзакция, както и възможностите за застраховане на дебитните карти.

Така например, според наблюденията на "Моите пари", като цяло SMS уведомленията са позната и ползвана услуга – над 37% от отговорилите посочват, че имат регистрация за такива известия при транзакция с дебитната им карта.

За разлика от SMS известията, възможностите за застраховане на дебитните карти са много по-слабо познати – над 26% от анкетираните споделят, че не са знаели, че има такъв тип застраховки. Едва 14.9% пък посочват, че ползват такива полици.

Във връзка с резултатите от проучването си от "Моите пари" предвиждат в рамките на следващите три месеца да проведат на интернет страницата си образователна кампания.
capital.bgАбонирай се за новите статии

Научи истината за пазара на недвижими имоти!

Разбери кое е най-важното, ако имаш или търсиш кредит!

Поля Христова /управител на Тенкомс ЕООД и сайта Сделки с имоти/, като част от екипа на „Кредит Навигатор“ ООД /официално регистрирано в БНБ като кредитен посредник под № BCI0004, съгласно чл.51 от ЗКНИП/, работи с:

  • Експресбанк
  • Обединена Българска Банка
  • Пощенска банка
  • Банка ДСК
  • Първа Инвестиционна Банка
  • Райфайзен банк
  • Уникредит булбанк
  • Сибанк
  • Кредит навигатор