Съседни УПИ в кв.Горна Баня-ПРОДАЖБА Съседни УПИ в кв.Горна Баня-ПРОДАЖБА

Продажби

Съседни УПИ в кв.Горна Баня-ПРОДАЖБА

300 860 €

Оферта № 756
Цена:
300 860 €
Вид имот:
Парцел
Район:
София
Под-регион:
Горна Баня
Площ:
4 298 м²

Продават се заедно 4 бр. УПИ, съответно УПИ-IV 21 с площ 834 кв.м, УПИ-V 21 с площ 906 кв.м, УПИ-VI 21 с площ 981 кв.м, УПИ-VII 29 с площ 1 185 кв.м и УПИ III -за озеленяване и инж.инфраструктура с площ 392 кв.м. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: кв. Горна Баня – Бонсови поляни. ПАРАМЕТРИ: обща площ – 4298 кв.м. УСТРОЙСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ: Имотът е в зона Оз2 - Зона за обществено-обслужващи дейности и озеленяване в околоградския район и жилищна зона за малкоетажно застрояване в природна среда Жм1 (до 10 м кота корниз). Плътност на застрояване 20%, КИНТ-0.8. Минимално озеленяване: 60%. От озеленената площ мин. 50% е с висока дървесна растителност. ПРЕДИМСТВА: поземлен имот от действащия план за регулация. Намира в близост до улица Ябълка и улица Стубело. Районът е с лека денивелация и с отлична панорама към София, Люлин планина и парк Витоша.Н-756

Всички оферти за Парцел Принтирай
Споделяне:
Навигация
Заяви консултация