Категории
Архив Архив

Блог

Задълженията за ток, вода и парно – как се погасяват по давност – истината за процедурата

Не сте си плащали сметките за ток, вода, парно или телефон от години.

Колко време трябва да мине и какво трябва да се случи, за да ви се „опростят“ задълженията към дружествата доставчици на комунални услуги?

Казано по друг начин – може ли законно да „минете метър“ и да не си платите старите задължения?

Отговорът е – по принцип да.

Стига да имате предвид някои важни уговорки!

Колко трябва да са стари задълженията, за да могат да бъдат счетени от закона за погасени по давност?

До скоро се смяташе, че трябва да са минали 5 години /чл.110 от ЗЗД/, от възникване на задължението. Но благодарение на Тълкувателно решение от 18.05.2012 г. на ВКС по тълкувателно дело № 3 от 2011 г., след тази дата за срок по погасителната давност по този тип задължения се признава по-краткия – 3-годишен срок /чл. 111, т. В от ЗЗД/.

Значи – минат ли 3 години от възникване на задължението ви за ток, вода или парно отопление – можем да говорим за погасяване на задълженията по давност.

Какво, обаче, означава това?

Законодателят все пак се е постарал по някакъв начин да защити правата и на кредитора. В случая – колкото и да заклеймяват дружествата доставчици на услуги като мошеници и надписвачи на сметки, те доставят определена услуга, за която е редно да им бъде платено. Ето защо те се позовават на чл.120 от ЗЗД, който гласи, че „давността не се прилага служебно“.

В превод…

Имате право да не платите, ако така сте решили, но това не означава, че задълженията ви се изпаряват.

Напротив  – задълженията си остават и дори продължават да ви текат лихви върху тях. Освен, ако не направите нещо по въпроса.

Как да се възползвате от изтеклата погасителна давност?

Отговорът няма да ви хареса.

Трябва да докажете, че задълженията ви наистина са достатъчно стари. 

Също и, че са непотърсени към момента – т.е. кредиторът ви не е предприел действия по събирането им – не ви е съдил или осъдил за тях.

Да го докажете по съдебен път.

С други думи – адвокат и дело.

Много хора си мислят, че като отидат в Топлофикация и подадат молба за погасяване по давност на старите си задължения, това е достатъчно.

Но не е. Заблудата им идва от факта, че по този начин могат да се погасят задължения с изтекла давност към държавата. Т.е. в НАП този „номер“ минава. А минава, защото не е номер, а е законово уредено положение. Тъй като задълженията към НАП са уредени с друг закон – ДОПК /Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/. А задълженията към дружествата доставчици на комунални услуги се ползват от друг закон, уреждащ гражданското право – ЗЗД /Закона за задълженията и договорите/.

Затова, за да могат наистина да бъдат отчислени или „изтрити“ задълженията ви с изтекла давност, вие като длъжник, трябва да положите допълнителни усилия.

Може и нищо да не предприемате. Това също е вариант.

А ако от дружествата започнат да ви съдят, задължително трябва да направите възражение по иска, като се позовете на изтекла погасителна давност. Съвсем друга е темата какъв риск имате, ако притежавате недвижим имот и сте в тази ситуация. Особено, ако сте решили да го продавате.

И малко подводни камъни…

1. Ако разберете, че ви съдят:

Възражението си трябва да направите задължително в 14-дневен срок – от момента на започване на производството спрямо вас или от получаване на поканата за доброволно изпълнение.

Не възразите ли – ще трябва да си платите. А платите ли, дори междувременно да разберете, че е можело и да не платите – няма да си получите парите обратно. Защото непознаването на закона не е оправдание. Никога!

2. Не си представяйте възражението като пламенна декларация в писмен вид, че кредиторът ви няма право да ви съди. Трябва да заведете нещо като контра дело – отрицателен установителен иск. С други думи – дружеството доставчик ви съди и си иска парите. Вие го съдите за това, че няма право да ви съди. Пак няма да минете без адвокати, пари и инвестирано време и нерви.

3. Ако все пак решите да платите – дори минимална част от задълженията си, за които е изтекъл давностният срок, влизате в хипотезата, че сте признали задълженията си за дължими /чл. 116, а) от ЗЗД/. Това означава, че от момента на частичното плащане, започва да тече нов 3-годишен давностен срок.

А как от дружествата доставчици ще ви метнат, за да платите, макар и минимално, но напълно достатъчно, за да щракне капана – ще разгледам в друга статия.

Изводи:

За да нямате главоболия – плащайте си сметките навреме.

Ако смятате, че дружествата ви лъжат и надписват сметките ви – търсете си правата по съдебен ред. Но потърсете адвокат, който да е водил поне няколко подобни дела.

Ако наистина сте решили да се възползвате от изтеклата погасителна давност – не предприемате действия по плащане, дори частично, преди да сте се консултирали с адвокат.

Книгата на Поля Христова „КАК ДА КУПИТЕ ЖИЛИЩЕ стъпка по стъпка: ПОДГОТОВКАТА“ ще откриете ТУК.

Абонирайте се ТУК за ютуб канала на Поля Христова. Ще намерите над 1000 безплатни видеа по темите за какво да внимавате, когато купувате, продавате имот или вземате кредит.

Ако смятате, че тази информация може да бъде полезна и на друг – споделете я в социалните мрежи!

Споделяне:
Заяви консултация
Навигация