/За „чиста“ данъчна оценка за един имот трябва да си плащаме данъците за всички имоти, които имаме

За „чиста“ данъчна оценка за един имот трябва да си плащаме данъците за всички имоти, които имаме

Споделете тук:

Да му мислят имотните българи.

От няколко години насам те вече не могат да се снабдят с данъчна оценка на жилището си, без да са си платили всички дължими данъци и такси за всички останали недвижимости, които притежават.

Защо?

От 01.01.2016 г. в ДОПК /Данъчно осигурителния процесуален кодекс/ законодателят е приложил завидна изобретателност.

Допълнил е една алинея „3а“ /три, буква А/ към чл. 169, касаещ последователността на плащанията на задължените лица.

И наблюденията ми са, че общинските служители не просто се придържат осторожно към спазването на закона точно в тази му част, но дори са в състояние да цитират в членове и алинеи въпросната добавка.

Ето извадката от закона:

Последователност на погасяванията

Чл. 169. (1) Публичните вземания се погасяват в следната последователност: главница, лихви, разноски.

(2) Разсрочените и отсрочените публични вземания се погасяват в последователност: главница, лихви, разноски.

(3) При наличие на няколко публични вземания, които длъжникът не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им събиране, той може да заяви кое от тях погасява пред съответния компетентен орган. Ако не е заявил това, те се погасяват съразмерно.

(3а) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) До заявяването им за принудително събиране задълженията за съответния вид, установявани от общините, се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях погасява.

В превод, ако имате само един имот и искате да го продадете, нямате грижи.

Да му мислят онези, които имат повече от едни имот.

Защо? Защото вече няма да имат възможност да се снабдят с „чиста“ данъчна оценка за имота, който искат да продадат или да заложат, без да са погасили дължимия данък сгради и такса битови отпадъци и за останалите имоти, които притежават.

Има ли решение за тези, които нямат възможност да платят накуп за всичките си притежания?

Има… макар и да не е особено честно спрямо държавата.

Зависи къде са имотите ви.

Ако имате няколко, но в различни градове – примерно апартамент в София и друг в Самоков, тогава може да „минете метър“ с плащане само на данъците само за този, за който ви трябва данъчна оценка.

Не, че не сте задължени да си платите всичко. По закон сте длъжни.

Просто няма как да ви хванат.

Защо? Защото общините все още нямат изградена обща информационна система. Т.е. ако ви трябва данъчна оценка за имот в София, служителят в общината може да се информира дали и колко имота имате само на територията на София. Ако имате обаче и апартамент във Варна, дори да не сте си плащали данъците за него от години, общинският служител в София няма как да разбере това.

Докога така? Докато се изгради обща система. А това все някой ден ще стане.

За да разберете как най-бързо да се снабдите с удостоверение за данъчна оценка – прочетете тук.

За най-често допусканите грешки при подаване на молба за данъчна оценка и как да ги избегнете, както и за какво да внимавате, когато получавате готовия документ – прочетете тук!

Ако смятате, че тази информация може да бъде полезна и на друг – споделете я в социалните мрежи!

В случай, че темата покупка на имот с кредит ви интересува и смятате, че ви липсват достатъчно познания по нея, може да се абонирате ТУК за ютуб канала на Поля Христова, където ще намерите над 750 безплатни видеа по темите.

 
Споделете тук:
Абонирай се за новите статии
Научи истината за пазара на недвижими имоти! Разбери кое е най-важното, ако имаш или търсиш кредит!  
Прочети още