/Как да продадете имота си, ако имате неплатени данък сгради и такса смет

Как да продадете имота си, ако имате неплатени данък сгради и такса смет

Споделете тук:

Ако сте собственик на имот и ви предстои прехвърлителна сделка – продажба, дарение, учредяване на вещно право на ползване или трябва да ипотекирате имота си, когато стигнете до Нотариус, ще трябва да попълните една от двете декларации:

  1. Декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК /изтегли бланка_Декл.264_ал.1_ДОПК/, в която собственикът декларира, че „няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски“.

или

  1. Декларация по чл.264, ал.4 от ДОПК, в която собственикът декларира подлежащите си на принудително изпълнениe задължения към държава и община.

Какво следва във втория случай, когато собственикът има налични неплатени задължения, но няма възможност да ги плати?

В единия случай задълженията може да са за данъци за имота – те се отрaзяват в Удостоверението за данъчна оценка на имота.

В другия случай задълженията може да са за данъци върху доходите на собственика, мита или задължителни осигурителни вноски.

Тук ще разгледаме най-често срещаният случай – неплатени за имота данък сгради  и такса битови отпадъци. Понякога задълженията се трупат с години и дължимите суми са хиляди левове.

Подписването на Декларация по чл.264, ал.4 от ДОПК е първата стъпка в случая, но съвсем не е достатъчна.

Да, в нея се декларира, че има налични неплатени задължения, но да не забравяме, че крайната цел на държавата не е да проверява колко искрени са в деклариранeто гражданите й, а целта е само една –  да си прибере дължимото.

В чл.264, ал.4 от ДОПК е ясно написано:

„Когато прехвърлителят или учредителят декларират, че имат посочените в ал. 1 и 2 публични държавни и общински задължения, действията по ал. 1 и 2 могат да се извършат след тяхното заплащане или ако длъжникът писмено декларира, че е съгласен публичните държавни и общински вземания да се погасяват от сумата срещу прехвърлянето или учредяването на вещното право и купувачът внесе дължимата сума в съответния бюджет.“

Казано по друг начин – ако собственикът на имота по някаква причина не може да заплати дължимото от него, ще трябва да го заплати другата страна по сделката. Но вариант да се впише сделка, дори с 1 лев задължение /за имота или за собственика му/ няма.

Пример: Ако продавате имот за 100 000 лева и имате задължения за платени данъци за имота в размер на 1 000 лева, а нямате средства, за да ги платите, купувачът ще е този, който ще трябва да го направи. В този случай 1 000 лв. ще бъдат платени от продажната цена от самия купувач – направо на държава или община, а останалите 99 000 лв. ще бъдат преведени на продавача.

Две изключително важни подробности!

  1. Плащането трябва да се извърши преди вписването на сделката в Агенция по вписванията и платежното трябва да бъде представено пред Нотариуса.
  2. Отново преди вписването на сделката в Агенция по вписванията трябва да се сдобиете със съответния подпис и печат върху Удостоверението за данъчна оценка на имота, удостоверяващи че плащането е извършено и задълженията са погасени.

Защо това е толкова важно?

Защото без изрични доказателства за пълното погасяване на дължимите данъци  и такси за имота /платежно, печат и подпис на съответната община върху данъчната оценка на имота/ сделката няма да бъде вписана от Съдията по вписванията.

Защото, когато държавата си гони интереса, обещанията и декларациите не са достатъчни.

Ако смятате, че тази информация може да бъде полезна и на друг – споделете я в социалните мрежи!

В случай, че темата покупка на имот с кредит ви интересува и смятате, че ви липсват достатъчно познания по нея, може да се абонирате ТУК за ютуб канала на Поля Христова, където ще намерите над 750 безплатни видеа по темите.

 

Споделете тук:
Абонирай се за новите статии
Научи истината за пазара на недвижими имоти! Разбери кое е най-важното, ако имаш или търсиш кредит!  
Прочети още