/Правата на купувачите на имоти се орязват – или – апология на министерската глупост

Правата на купувачите на имоти се орязват – или – апология на министерската глупост

Споделете тук:

На всички купувачи на имоти, на техните брокери и адвокати – честито!

Ограничава се достъпът до вписаните актове в Агенция по вписванията.

Как се стигна дотук?

Министерски съвет прие промените в Правилника за вписванията, публикувани в Държавен вестник на 01.08.2014 г., съгласно който:

Чл.51 (3) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Агенцията по вписванията не предоставя незаверени копия на вписани актове.

А според алинея 1 на същия чл.51:

(1) Заверени преписи от вписани актове се издават само на страните, на техните правоприемници или представители по закон или по упълномощаване. Когато пълномощникът не е адвокат, той трябва да е упълномощен изрично с нотариално заверено пълномощно.

Каква е целта на това гениално решение?

Забраната за предоставяне на незаверени преписи „препятствала възможността за имотни измами“.

Как?

Та нали всeки, на когото се предоставя незаверен препис, е длъжен да подаде заявление, в което задължителни реквизити са имената, ЕГН-то и всички данни от личната му карта. Това заявление остава в Агенция по вписванията именно, за да е видно на кого е предоставено копие от съответния документ.

Не е ли по-логично служителите на Агенция по вписванията просто да сравняват вписаните лични данни и да се води регистър на лицата, поискали копия от вписаните актове, вместо да се забранява изобщо предоставянето им?!

Ще видите в медийни публикации заглавия „Имотният регистър става публичен“. Точно обратното!

Регистърът вече не е публичен.

Трябва да си „страна“, за да получиш заверен препис от документа, който търсиш. Абсурдът се поражда от това, че именно хората, които не са страни по сделката, най-често имат нужда от копия на въпросните, забранени за предоставяне вече документи.

Какво означава „страна“?

Собственикът на имота е страна, както и предходния собственик – продавачът и купувачът по сделката. Страна може да е правоприемникът на някоя от страните, ако лицето е починало и има наследници.

От кого още, обаче, се ползва изключително често архива на имотния регистър?

От купувачите на имоти и техните брокери или адвокати. От хората, които искат да закупят даден имот и влизат в Агенция по вписванията, за да изследват историята на имота и да проверят за евентуални тежести по имота.

Каква „страна“ е потенциалният купувач по документите, свързани с изследвания имот?

Никаква!

Как да провери спокойно каква е историята на имота купувачът, в случай че продавачът логично откаже да си губи времето и да се снабдява със заверени преписи от стари документи, които нито е длъжен да има, нито е длъжен да предоставя?

Няма как!

Как ще се изследва занапред адекватно собствеността на имотите, които се продават?

Как ще се защитят интересите на купувачите на недвижими имоти?

Трудно!

Каква е логиката да прецакаш правата на купувачите и да ги изложиш на риск, за да предпазиш от риск собствениците на имоти?!?

Правителствена!

„Използването на томовете става само на гише, пред обслужващия Ви служител.“ – пише в официалното обявление на Агенция по вписванията.

В превод:

  1. Може да гледате, но не може да ползвате.
  2. Може да четете, да анализирате, да си преписвате данни, но докато четете и разсъждавате, зад вас ще се трупа изнервена опашка от чакащи, докато „обслужващия служител“ чака да се начетете, да си свършите работата и да върнете тома.
  3. Ако не разбирате от вещно право, няма абсолютно никакъв смисъл да се редите на опашката, защото най-вероятно няма да разберете нищо от документите, които просто са ви показали. А няма как да убедите служителя да ви даде копие от необходимите ви документи, за да ги погледне вашия адвокат или брокер, защото вече по закон служителят няма право да ви предостави такъв документ.

Nov_pravilnik_na_vpisvaniata

Честито купувачи!

 

Добрата новина

Само месец след приемане на това уникално правило – управниците ни дадоха назад и върнаха старото положение!

Чакаме следващите мъдрости!

Ако споделяте начина ни на мислене – споделете и тази статия или се присъединете към „Сделки с имоти“ в социалните мрежи!
Споделете тук:
Абонирай се за новите статии
Научи истината за пазара на недвижими имоти! Разбери кое е най-важното, ако имаш или търсиш кредит!  
Прочети още