/За вратичките в Закона за потребителския кредит и старите такси с нови имена!

За вратичките в Закона за потребителския кредит и старите такси с нови имена!

Споделете тук:

Нищо на този свят не се губи – просто си сменя собственика, формата или… името!

Преди години клиентите побързаха да се радват, че са отпаднали три вида такси, грижливо събирани от банките при всеки кредит с обезпечение недвижим имот до паметната дата 23.07.2014 г. Отпаднаха тези такси, когато влезе в сила и последното изменение на Закона за потребителския кредит, прието на 09.04.2014 г. от ХLІI Народно събрание.

Да ги видим:

 1. Такса за усвояване на кредита – еднократна такса, събирана като процент върху размера на усвоения кредит, варираше между 0.5 % и 1.5 % – в зависимост от политиката на различните банки по въпроса и в зависимост от профила на клиента.
 2. Такса за управление на кредита – ежегодна или ежемесечна – при всяка банка се определяше различно, но варираше от 0.3 % до 0.8 % годишно.
 3. Такса предсрочно погасяване – тази такса варираше между 1 % и 6 % – отново зависеше от политиката на различните банки по въпроса.

Или може би не трябваше да бързаме толкова да се сбогуваме с таксите?

В Закона за потребителския кредит никъде не беше написано, че след като се премахват конкретните такси, на тяхно място не може да се появят други – една, две или десет допълнителни такси, комисиони и пр.

И понеже не беше забранено, значи е позволено.

Да видим кои бяха някои от новите попълнения /далеч не всички, но достатъчно представителна извадка/:

 1. Такса за предварително проучване.
 2. Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит.
 3. Такса за разглеждане на документите.
 4. Еднократна комисиона за определяне степента на кредитния риск.
 5. Такса за документален анализ на обезпечението.
 6. Такса за резервация за период от 6 месеца на условията.
 7. Такса за експресно разглеждане на искане за кредит.

Какво означава всичко това за вас, драги кредитоискатели?

Означава две неща:

 1. Тъй като на банките им е забранено да събират голямата еднократна такса, те ще я разделят на няколко по-малки такси – с различни имена. Ще събират пари за „разглеждане на документи“, за „предварителни проучвания“, за „определяне на кредитен риск“, за „правно становище“ и прочие съчинения по картинка.
 2. Тъй като на банките им е забранено да събират ежемесечната/ежегодна такса, те ще компенсират с мотивиране или задължаване на клиентите да ползват допълнителни продукти, за които ще се дължат допълнителни такси. Тези такси, разбира се, няма да са дължими към кредита – те ще са към „допълнителния продукт“. За да бъде спазена буквата на закона, защото не трябва да се съмняваме, че всичко е абсолютно законно!

А наказателната такса при предсрочно погасяване? Тя нали поне със сигурност отпадна?

Е, зависи от гледната точка.

По тази тема трябва да знаете две неща:

 1. Ако имате ипотечен кредит, кредиторът по закон има право да ви начисли 1 % наказатална такса върху погасената предсрочно главница през първите 12 месеца от кредита.
 2. Независимо дали кредитът ви е ипотечен, или потребителски, кредиторът има право да начисли наказателна такса предсрочно погасяване, ако сте се „възползвали“ от възможността на фиксираната лихва. Това – в периода на фиксираната лихва.

Ако трябва да завърша оптимистично тази статия, трябва да подчертая, че не всички банки се възползват от даденото им от закона право да начисляват наказателни такси, когато клиентът е избрал лихвата му да е фиксирана.

Ако смятате, че тази информация може да бъде полезна и на друг, споделете я в социалните мрежи!
TAGS:
Споделете тук:
Абонирай се за новите статии
Научи истината за пазара на недвижими имоти! Разбери кое е най-важното, ако имаш или търсиш кредит!  
Прочети още