/Колко струва да се разведеш с… банка?

Колко струва да се разведеш с… банка?

Споделете тук:

На 23.07.2014 г. влезе в сила и последното изменение на Закона за потребителския кредит, прието на 09.04.2014 г. от ХLІI Народно събрание.

По медиите се тръби, че отпадат три такси, които досега бяха събирани от банките при всеки кредит с обезпечение недвижим имот:

1.      Такса за усвояване на кредита.

2.      Такса за управление на кредита.

3.      Такса предсрочно погасяване на кредита.

Особен интерес представлява отпадането на таксата за предсрочно погасяване.

Защо? Защото много кредитополучатели, изтеглили ипотечни кредити през изминалите 10 години, чакаха с нетърпение да бъдат освободени от тази наказателна такса, за да могат да се възползват от по-добра оферта на някоя друга банка.

Дали всички потребители, изтеглили кредит, ще успеят да се възползват от тази възможност?

Категорично НЕ и ще ви обясним защо с пример:

Нашият стар герой, г-н Потърпевшов, е успял да изтегли ипотечен кредит от банка „Райлихвен банк“ АД в размер на 79 000 евро, с които е закупил жилище. Лихвата, за която се е договорил с банката, е била в размер на 6 %. От момента на отпускане на кредита, обаче, само за няколко месеца на г-н Потърпевшов от банката 2 пъти му увеличават лихвата и през пролетта на 2014 г. размерът й е достигнал 8 %. Г-н Потърпевшов е получил вече няколко, много изгодни оферти за рефинансиране на кредита си – от други банки, но за съжаление не може да се възползва от тях, защото ще трябва да плати наказателна такса от 5 % при предсрочно погасяване в „Райлихвен банк“ АД.

Нашият герой продължава да плаща безропотно, защото е получил информация, че много скоро наказателните такси при предсрочно погасяване ще отпаднат. Тогава той ще е свободен, за да отиде в банка „Обещания Без Бъдеще“ АД и да се възползва от промоционалната лихва за първата година в размер на 4.5 % и 6 % за останалия период. Или поне така го убеждават от банките, които искат да рефинансират кредита му. Убеждават го и разни анализатори и журналисти по медиите.

Само че нашият герой отново го чака изненада – неприятна при това. Въпреки че така дълго чаканият Закон за потребителския кредит е влязъл в сила, г-н Потърпевшов не може да се възползва от него.

Защо?

Защото сумата от 79 000 евро се равнява на левовата равностойност на 154 510.57 лв., а в Закона за потребителския кредит изрично е записано, че горепосочените промени не се прилагат за договори за кредит с общ размер, по-голям от 147 000 лв.

Изненада!

Оказва се, че ако г-н Потърпевшов беше изтеглил кредит в размер на 75 000 евро, днес щеше да е освободен от таксата от 5 %, но… човекът просто няма късмет… както и немалко други като него.

Все пак, г-н Потърпевшов е интелигентен човек и винаги търси варианти, ето защо замисля план, правейки си следната сметка:

1.      Вече е погасил 3 000 евро от главницата – остават му съответно 76 000 евро.

2.      Ще погаси предсрочно 1 000 евро и ще си плати наказателната такса в размер на 50 евро – така кредитът му ще намалее на 75 000 евро и той ще може да се възползва от отпадането на наказателната такса.

Само че пак го чака изненада!

Законодателят се оказва доста предвидлив и в това отношение и ясно е написал в чл.4 от Закона за потребителския кредит и изменението към него от 09.04.2014 г. с Указ № 75 на ХLІI Народно събрание:

„Разпоредбите на закона не се прилагат за договори за кредит с общ размер, по-голям от 147 000 лв., или равностойността им в друга валута по курса на Българската народна банка към датата на сключване на договора.“

С други думи казано…

Не се надявайте да се разведете лесно с банката, от която сте взели кредит, в случай че първоначалния размер на кредита ви надвишава сумата от 147 000 лв. или равностойността му в друга валута  – 75 159.90 евро например.

Ще дължите наказателна такса предсрочно погасяване, независимо какво казват медиите или банкерите по въпроса.

Ако споделяте начина ни на мислене – споделете и тази статия или се присъединете към „Сделки с имоти“ в социалните мрежи!
Споделете тук:
Абонирай се за новите статии
Научи истината за пазара на недвижими имоти! Разбери кое е най-важното, ако имаш или търсиш кредит!  
Прочети още