/Данъчна оценка на имот – най-често допусканите грешки

Данъчна оценка на имот – най-често допусканите грешки

Споделете тук:

Какво трябва да знае собственикът на недвижим имот, когато набавя един от задължителните документи, без които не може да бъде изповядана и вписана нито една сделка с недвижим имот – Удостоверението за данъчна оценка на имота по чл. 264, ал. 1 от ДОПК /Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/.

Ако сте собственик на имот и не желаете да си изгубите времето или да станете жертва на безхаберието на някой служител…

Информирайте се за най-важното – на което трябва да обърнете внимание, когато подавате молба за данъчна оценка и за какво да внимавате, когато получавате готовия документ.

За какво да внимавате ПРЕДИ да подадете молба за данъчна оценка?

1.      Проверете предварително дали имотът е регистриран на името на последния собственик.

Много често се случва човек да закупи имот и да забрави да декларира придобиването му в общината. В случай, че това не е направено – попълнете и подайте декларация по чл.14 от ЗМДТ /Закона за местните данъци и такси/. Най-добре я попълнете предварително, защото бланката е 10 страници и писането не е никак малко. Декларация по чл.14 от ЗМДТ може да изтеглите оттук – ДЕКЛАРАЦИЯ-ПО-ЧЛ.-14-ОТ-ЗМДТ-ЗА-ОБЛАГАНЕ-С-ДАНЪК-В.

2.      В случай, че собственикът е повече от един, проверете дали имената и ЕГН-тата на всички съсобственици фигурират и ако някой липсва – подайте нова декларация по чл.14 от ЗМДТ.

Не забравяйте, че при имот, придобит по време на брака и без обявен режим на разделност /сключен брачен договор/, дори в нотариалния акт да фигурира името само на единия съпруг – придобиват и двамата. Това означава, че имената и на двамата трябва да фигурират в данъчната оценка,  за да може да я ползвате при сделката пред нотариус. Често съпрузите не са наясно с това и готовата данъчна оценка излиза само на името на единия съпруг, а удостоверение в такъв вид няма как да бъде прието от нотариуса.

Данъчна оценка - съсобственост

Важно! Когато се добавя един или повече съсобственици /било то при съпружеска имуществена общност или при обикновена съсобственост/ чрез подаване на декларацията по чл.14 от ЗМДТ, достатъчно е тази декларация да бъде подписана и подадена от един от съсобствениците. Не се налага нито съгласието, нито присъствието на останалите съсобственици. Разбира се, подаващият декларацията за промяна на обстоятелства съсобственик, трябва да разполага с необходимите документи, доказващи наличието на съсобственици /документ за собственост, акт за граждански брак, удостоверение за наследници и др./

3.      Проверете дали са платени дължимите данъци за имота.

Без платени данъци /данък сгради и такса битови отпадъци/ не може да изповядате сделката  – по-точно възможно е, но преди това ще ви се наложи да минете през по-сложна процедура, чрез която част от продажната цена на имота ще трябва да бъде определена за плащане на данъка /тема за друга статия/.

Важно е да знаете предварително дали данъчната ви оценка ще излезе „без задължения“, защото дори и без платени данъци – от общината ще ви издадат данъчна оценка, но тя няма да ви свърши работа, а никой няма да ви възстанови парите за таксата, която вече сте заплатили.

Помнете! Дори с 1 стотинка задължение към хазната – никой съдия по вписванията няма да ви впише сделката. Независимо дали прехвърляте имота си, или вземате кредит и го ипотекирате.

За какво да внимавате, когато ПОЛУЧАВАТЕ данъчната оценка:

1.      Дали квадратурата, точният адрес на имота и прилежащите им помещения /мазе или таван/, описани в удостоверението, отговарят на записаните в документа ви за собственост.

Много често служителите допускат грешки, а една грешка в етажа например би била повод за отказ за изповядване на сделката от страна на нотариуса или /най-лошата възможност/ – отказ от вписване на сделката от съдията по вписванията. Тогава ще сте изправени пред ситуация, в която вече всички такси /нотариални, местни данъци и такси, такса вписване – на обща стойност около 4 % от сделката/ са платени, изплатена е и продажната цена, а сделката не може да бъде вписана. Не го пожелаваме на никого!

В случай, че забележите направена техническа грешка, веднага изискайте поправянето й!

Поправен адрес в данъчна оценка

Важно е да знаете, че не е нужно да чакате и да плащате за нова данъчна оценка. Сгрешеното ще бъде поправено на ръка, а върху поправката трябва да получите подпис на служителя и печат.

2.      Погледнете какво пише срещу името на всеки от собствениците. Трябва да пише, че НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ за имота.

В случай, че се окажат задължения, може да платите дължимото на момента. Тогава отново няма да ви бъде издадена нова данъчна оценка. Служителят ще допълни на ръка, че няма задължения, а върху поправката трябва да получите подпис на служителя и печат.

Важно е да знаете, че данъчна оценка в такъв вид ви върши работа.

3.      Удостоверението за данъчна оценка ще получите в 2 /два/ идентични екземпляра. И двата са оригинали!

Много собственици, в заблудата си, че единият екземпляр е „за тях“, се явяват на сделката само с един екземпляр. Това създава излишно напрежение между страните по сделката. Особено, когато страната купувач е по-притеснителна, защото липсата на оригинал от документите е предпоставка за съмнение за измама. 

И двата екземпляра собственикът трябва да предостави на нотариуса при изповядването, заедно с останалите, необходими за сделката, документи. Единият екземпляр е предназначен за досието на сделката при нотариуса, а другият – за Агенция по вписванията.

Вече сте подготвени за какво да внимавате, за да се сдобиете безпроблемно с този важен документ!

За да спечелите и време – ще ви информираме кой орган издава удостоверението за данъчна оценка, какви документи са ви нужни, колко време ще отнеме и колко ще ви струва в следващата статия ДАНЪЧНА ОЦЕНКА на имот – всичко, което трябва да знаем.

Ако смятате, че тази информация може да бъде полезна и на друг – споделете я в социалните мрежи!

В случай, че темата покупка на имот с кредит ви интересува и смятате, че ви липсват достатъчно познания по нея, може да се абонирате ТУК за ютуб канала на Поля Христова, където ще намерите над 750 безплатни видеа по темите.

Споделете тук:
Абонирай се за новите статии
Научи истината за пазара на недвижими имоти! Разбери кое е най-важното, ако имаш или търсиш кредит!  
Прочети още