Категории
Архив Архив

Блог

Данъчна оценка на имот – най-често допусканите грешки

Какво трябва да знае собственикът на недвижим имот, когато набавя един от задължителните документи, без които не може да бъде изповядана и вписана нито една сделка с недвижим имот – Удостоверението за данъчна оценка на имота по чл. 264, ал. 1 от ДОПК /Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/.

Ако сте собственик на имот и не желаете да си изгубите времето или да станете жертва на безхаберието на някой служител…

Информирайте се за най-важното – на което трябва да обърнете внимание, когато подавате молба за данъчна оценка и за какво да внимавате, когато получавате готовия документ.

За какво да внимавате ПРЕДИ да подадете молба за данъчна оценка?

1.      Проверете предварително дали имотът е регистриран на името на последния собственик.

Много често се случва човек да закупи имот и да забрави да декларира придобиването му в общината. В случай, че това не е направено – попълнете и подайте декларация по чл.14 от ЗМДТ /Закона за местните данъци и такси/. Най-добре я попълнете предварително, защото бланката е 10 страници и писането не е никак малко. Декларация по чл.14 от ЗМДТ може да изтеглите оттук – ДЕКЛАРАЦИЯ-ПО-ЧЛ.-14-ОТ-ЗМДТ-ЗА-ОБЛАГАНЕ-С-ДАНЪК-В.

2.      В случай, че собственикът е повече от един, проверете дали имената и ЕГН-тата на всички съсобственици фигурират и ако някой липсва – подайте нова декларация по чл.14 от ЗМДТ.

Не забравяйте, че при имот, придобит по време на брака и без обявен режим на разделност /сключен брачен договор/, дори в нотариалния акт да фигурира името само на единия съпруг – придобиват и двамата. Това означава, че имената и на двамата трябва да фигурират в данъчната оценка,  за да може да я ползвате при сделката пред нотариус. Често съпрузите не са наясно с това и готовата данъчна оценка излиза само на името на единия съпруг, а удостоверение в такъв вид няма как да бъде прието от нотариуса.

Данъчна оценка - съсобственост

Важно! Когато се добавя един или повече съсобственици /било то при съпружеска имуществена общност или при обикновена съсобственост/ чрез подаване на декларацията по чл.14 от ЗМДТ, достатъчно е тази декларация да бъде подписана и подадена от един от съсобствениците. Не се налага нито съгласието, нито присъствието на останалите съсобственици. Разбира се, подаващият декларацията за промяна на обстоятелства съсобственик, трябва да разполага с необходимите документи, доказващи наличието на съсобственици /документ за собственост, акт за граждански брак, удостоверение за наследници и др./

3.      Проверете дали са платени дължимите данъци за имота.

Без платени данъци /данък сгради и такса битови отпадъци/ не може да изповядате сделката  – по-точно възможно е, но преди това ще ви се наложи да минете през по-сложна процедура, чрез която част от продажната цена на имота ще трябва да бъде определена за плащане на данъка /тема за друга статия/.

Важно е да знаете предварително дали данъчната ви оценка ще излезе „без задължения“, защото дори и без платени данъци – от общината ще ви издадат данъчна оценка, но тя няма да ви свърши работа, а никой няма да ви възстанови парите за таксата, която вече сте заплатили.

Помнете! Дори с 1 стотинка задължение към хазната – никой съдия по вписванията няма да ви впише сделката. Независимо дали прехвърляте имота си, или вземате кредит и го ипотекирате.

За какво да внимавате, когато ПОЛУЧАВАТЕ данъчната оценка:

1.      Дали квадратурата, точният адрес на имота и прилежащите им помещения /мазе или таван/, описани в удостоверението, отговарят на записаните в документа ви за собственост.

Много често служителите допускат грешки, а една грешка в етажа например би била повод за отказ за изповядване на сделката от страна на нотариуса или /най-лошата възможност/ – отказ от вписване на сделката от съдията по вписванията. Тогава ще сте изправени пред ситуация, в която вече всички такси /нотариални, местни данъци и такси, такса вписване – на обща стойност около 4 % от сделката/ са платени, изплатена е и продажната цена, а сделката не може да бъде вписана. Не го пожелаваме на никого!

В случай, че забележите направена техническа грешка, веднага изискайте поправянето й!

Поправен адрес в данъчна оценка

Важно е да знаете, че не е нужно да чакате и да плащате за нова данъчна оценка. Сгрешеното ще бъде поправено на ръка, а върху поправката трябва да получите подпис на служителя и печат.

2.      Погледнете какво пише срещу името на всеки от собствениците. Трябва да пише, че НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ за имота.

В случай, че се окажат задължения, може да платите дължимото на момента. Тогава отново няма да ви бъде издадена нова данъчна оценка. Служителят ще допълни на ръка, че няма задължения, а върху поправката трябва да получите подпис на служителя и печат.

Важно е да знаете, че данъчна оценка в такъв вид ви върши работа.

3.      Удостоверението за данъчна оценка ще получите в 2 /два/ идентични екземпляра. И двата са оригинали!

Много собственици, в заблудата си, че единият екземпляр е „за тях“, се явяват на сделката само с един екземпляр. Това създава излишно напрежение между страните по сделката. Особено, когато страната купувач е по-притеснителна, защото липсата на оригинал от документите е предпоставка за съмнение за измама. 

И двата екземпляра собственикът трябва да предостави на нотариуса при изповядването, заедно с останалите, необходими за сделката, документи. Единият екземпляр е предназначен за досието на сделката при нотариуса, а другият – за Агенция по вписванията.

Вече сте подготвени за какво да внимавате, за да се сдобиете безпроблемно с този важен документ!

За да спечелите и време – ще ви информираме кой орган издава удостоверението за данъчна оценка, какви документи са ви нужни, колко време ще отнеме и колко ще ви струва в следващата статия ДАНЪЧНА ОЦЕНКА на имот – всичко, което трябва да знаем.

Книгата на Поля Христова „КАК ДА КУПИТЕ ЖИЛИЩЕ стъпка по стъпка: ПОДГОТОВКАТА“ ще откриете ТУК.

Абонирайте се ТУК за ютуб канала на Поля Христова. Ще намерите над 1000 безплатни видеа по темите за какво да внимавате, когато купувате, продавате имот или вземате кредит.

Ако смятате, че тази информация може да бъде полезна и на друг – споделете я в социалните мрежи!

Споделяне:
Заяви консултация
Навигация