Законът за ипотечния кредит – пътят към ада е покрит с добри намерения


Публикувано на: 02.12.2015 г.
В категория: Новини

Готов е проектът на закона за ипотечния кредит. Какво очаква потребителите, ако законът бъде приет през март 2016 година...


Нов закон ще регулира отпускането на ипотечни кредити. Ако проектът бъде одобрен и приет от родните управници – ще влезе в сила от 21 март 2016 г.

Кои са акцентите:

1.      На потребителите ще бъде предоставяна още по-подробна информация за всички условия, при които се отпуска кредита.

2.      Кредиторите ще имат право на обезщетение при предсрочно погасяване само за периода на първите 12 месеца от договора.

3.      Законът налага по-строги изисквания за оценка на кредитоспособността на потребителя. Това ще рече, че т.нар. „бележки за допълнителни доходи", като документ, доказващ кредитоспособност, би трябвало да останат в историята.

4.      Законът урежда статута на кредитните посредници – всеки, който желае да предоставя подобна услуга, ще трябва да има съответната доказана компетентност, застраховка „Професионална отговорност" и да бъде записан в специален регистър по съответния ред  като консултант.

5.      „Независим съвет" - потребителите ще имат право на „независим съвет" относно офертата, която да изберат.

Съвет от кредитора!

Тук идеята е изключително екзотична, защото забележете – този „независим съвет" може да бъде получен и от самия кредитор. Как точно би се случило на практика това, за нас е пълна загадка. По-интересното е, че кредиторът ще има право да изисква и заплащане от клиента за този съвет.

Съвет от кредитния консултант!

Вторият вариант е „независимият съвет" да се получи от кредитния консултант. Лошо няма. Логично е това да е ролята на кредитния консултант. Ако посредникът в действителност работи с достатъчно голям брой банки на пазара – логично е да може да даде независим съвет. Обаче, за да бъде окачествен като „независим" съветът на консултанта – проектът на новия закон изисква от консултанта да не получава възнаграждение от кредитните институции. Какво означава това за кретитоискателя? Че ако иска съвет, окачествен от закона като независим – ще трябва да плати на консултанта, защото ако банките плащат на консултанта – съветът вече няма да е независим.

С две думи – за съветите ще трябва да се плаща.

2016 година се очертава като изключително интересна в областта на консултирането, кредитирането и съветничеството.

Лошото е, че се отваря вратичка за всичко това да плащат клиентите, а банките  - напротив – ще получават все повече и повече.
Абонирай се за новите статии

Научи истината за пазара на недвижими имоти!

Разбери кое е най-важното, ако имаш или търсиш кредит!